JOBBET SOM HANDICAPHJÆLPER


Hvad laver man som handicaphjælper ?


Arbejdet som handicaphjælper er et meget alsidigt job. Som hjælper følger man brugerens liv, og er deres “arme og ben”.


Det betyder du fx skal være med på arbejde, rydde op, handle, gå i teatret, tage med på kunstudstilling, lave mad … Ja, i det hele taget gøre de ting som brugeren ville have gjort, og være med til alle de ting hvor brugeren har behov for din hjælp. Og så er der selvfølgelig al den personlige pleje man skal hjælpe med, og det kan spænde fra lige at hjælpe lidt med tøjet, til at man skal hjælpe med al den personlige pleje.


Du skal kunne fornemme, hvornår du skal være “fluen på væggen” og hvornår du “skal være på”. Det er vigtigt at kunne udvise forståelse for brugerens situation, samt forståelse for det meget personlige forhold, der opstår når man arbejder så tæt sammen, så brugeren kan leve et værdigt og selvstændigt liv på sine egne vilkår. Det er ikke et job, hvor man skal have en uddannelse, men et job man bliver håndplukket til.


Der er mange forskellige måder ordningen køres på, forstået på den måde at hver bruger har sin egen måde at gøre tingene på. Nogle vil gerne have at hjælperen selv sørger for at sætte vasketøj over, handle ind og lign., mens andre er med “ind over alt”. Det vigtige er, at man sætter sig i brugerens sted, lytter på hvad det er han/hun ønsker, og får snakket om hvad forventningerne er.


Lad os samarbejde