VELKOMMEN TIL STABILT LIV

STABILT LIV APS – BPA ORDNINGER SAMT HELHEDSLØSNINGER:

 

Stabilt liv ApS er et firma, som altid sætter mennesket først, og forholder os individuelt til de forkellige borgere og deres behov dvs. vi kan justere og hjælpe borgere med rigtig mange ting som arbejdsledere. Vi er ikke et firma, hvor alt er lagt 100% i faste rammer, men er der for borgere og hjælpere i det omfang der er behov for. Netop derfor er vi også et firma, som er gearet til, at påtage os rigtig mange forskellige opgaver. Vi har alle rigtig meget erfaring og videreudvikler os konstant. I administrationen er det vigtigt at sætte ind og hjælpe, så der skabes stabilitet, da det gavner borgere, hjælpere og også kommuner med langt mindre udskiftning og sygdom. I 2023 uddanner vi vores egen jurist i personalejura.

 

Som arbejdsgiver virksomhed – godkendt af socialtilsynet for BPA – har vi via vores mange års erfaring virkelig gået ind og set på, hvad gavner hjælpere bedst, hvordan udmåler kommunerne i 2023, hvordan sikrer vi, at vi som arbejdsgiver-virksomhed ikke taber penge på overenskomst kontra kommunernes meget forskellige måder at budgettere på, hvilke overenskomster vælger de forskellige kommuner at bruge (dette skal bare være en sammenlignelig overenskomst, (dog er der store forskelle i overenskomster) og meget mere. Derudover forsøger vi, at have dialog med den individuelle kommune omkring eventuelle mangler i deres udmåling/budget på den enkelte borger. Mht. tilgang af overenskomst afventer vi nu, og følger nøje alle nye overenskomster/kommuners kvalitetsstandarder, samt evt. regeringens udspil for en evt. fast takstmodel for alle kommuner.

 

Juridisk rådgivning samt støtte som bisidder rolle og mere hjælper vi også med.

 

Telefoner altid åbne, dog aftener og weekends primært for akutte situationer.

 

Hjælpere ansættes kun hos den specifikke borger, dvs. de sendes ikke bare ud andre steder, dog kan de tilbydes ekstra vagter efter ønske. Vi kæmper for stabilitet og finde de rigtige hjælpere til alle teams, da det giver langt mere stabilitet for borgeren, og der er det godt at udvælge hjælpere ud fra kemi og andre ting. Hjælpere er oplærte hos den specifikke borger, og derfor skal de fastansatte hjælpere og vikarer gerne dække hinanden ind ved sygdom/ferier.

 

Hjælp til rekruttering, (hvor dette også for vores borgere kan være meget individuelt), så derfor laver vi opslag i samarbejde med borger, og hjælper derefter efter behov.

Vi deltager også rigtig gerne i personalemøder (derved får vi bedre føling med hjælpere og borgere) samt andre møder.

 

Som en fantastisk ting har vi valgt BPA pension, som hjælpernes pensions udbyder, da vi gennem utallige undersøgelser simpelthen ikke kan finde bedre støtte og pensionsselskab for handicaphjælpere, hvor der netop er den fornødne nærhed: Akut hjælp for hjælpere, onlinelæge, gratis sundhedssikring inkl. børn til 18 år, utallige andre muligheder. Ved at tilgå overenskomst med FOA så SKAL hjælpere være hos pensam.

 

Vi afholder arbejdslederkurser, førstehjælpekurser, info/pizza aftener og meget mere evt. med gæster udefra, hyggelige aktiviteter.


Kommuner er meget velkomne til at kontakte os, da vi er rigtig gode til at hjælpe med specielle hjælper-løsninger, som ikke er BPA.

 

Vi håber, I har løst til at høre mere, for husk glade hjælpere skaber langt større stabilitet, hvor vi som arbejdsgiver virksomhed også sørger for alt hænger sammen økonomisk, derfor udbetaler vi alt vi kan (ud fra kommunens udmåling) også hvis en kommune faktisk udbetaler mere end en overenskomst siger. Hvis en kommune udbetaler lavere end en eventuel overenskomst, så koster det firmaet mange penge, hvis kommunen slet ikke vil følge den selvsamme overenskomst.

 

Ring til os på 53 799033 eller mail på kontakt@stabiltliv.dk


Hvad laver man som handicaphjælper ?


Arbejdet som handicaphjælper er et meget alsidigt job. Som hjælper følger man brugerens liv, og er deres “arme og ben”.


Det betyder du fx skal være med på arbejde, rydde op, handle, gå i teatret, tage med på kunstudstilling, lave mad … Ja, i det hele taget gøre de ting som brugeren ville have gjort, og være med til alle de ting hvor brugeren har behov for din hjælp. Og så er der selvfølgelig al den personlige pleje man skal hjælpe med, og det kan spænde fra lige at hjælpe lidt med tøjet, til at man skal hjælpe med al den personlige pleje.


Du skal kunne fornemme, hvornår du skal være “fluen på væggen” og hvornår du “skal være på”. Det er vigtigt at kunne udvise forståelse for brugerens situation, samt forståelse for det meget personlige forhold, der opstår når man arbejder så tæt sammen, så brugeren kan leve et værdigt og selvstændigt liv på sine egne vilkår. Det er ikke et job, hvor man skal have en uddannelse, men et job man bliver håndplukket til.


Der er mange forskellige måder ordningen køres på, forstået på den måde at hver bruger har sin egen måde at gøre tingene på. Nogle vil gerne have at hjælperen selv sørger for at sætte vasketøj over, handle ind og lign., mens andre er med “ind over alt”. Det vigtige er, at man sætter sig i brugerens sted, lytter på hvad det er han/hun ønsker, og får snakket om hvad forventningerne er.